GT,Bài giảng ĐHNT
512
Giáo trình Đại số tuyến tính /
DDC 512
Tác giả CN Phạm Gia Hưng
Nhan đề Giáo trình Đại số tuyến tính / Phạm Gia Hưng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Thùy Dung
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 93 tr.
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Môn học Đại số tuyến tính
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thùy Dung
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114201
00214
0043AF48AFA-C6C6-40FD-8957-38B9D0EECCDC
005201909091531
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190909153212|zthanhnhan
082 |a512
100 |aPhạm Gia Hưng
245 |aGiáo trình Đại số tuyến tính / |cPhạm Gia Hưng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Thùy Dung
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a93 tr.
650 |aToán học
690 |aĐại số tuyến tính
700 |aNguyễn Thị Hà
700 |aNguyễn Thị Thùy Dung
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/giaotrinh_baigiangtruong/500_tunhien_toan/510_toanhoc/giaotrinhdaisotuyentinh_phamgiahung/0daiso_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét