GT,Bài giảng ĐHNT
340.1
Pháp luật đại cương /
DDC 340.1
Tác giả CN Trần Thị Mai
Nhan đề Pháp luật đại cương / Trần Thị Mai
Thông tin xuất bản Nha Trang; : Trường Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 83 tr
Phụ chú Giáo trình bài giảng Trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Luật đại cương
Từ khóa tự do Luật Việt Nam
Môn học Pháp luật đại cương
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114077
00214
004AF0EFE26-3E57-4106-8AD8-65835D1F6868
005201909031519
008
0091 0
039|y20190903152004|zthanhnhan
082 |a340.1
100 |aTrần Thị Mai
245 |aPháp luật đại cương / |cTrần Thị Mai
260 |aNha Trang; : |bTrường Đại học Nha Trang, |c2019
300 |a83 tr
500 |aGiáo trình bài giảng Trường Đại học Nha Trang
650 |aPháp luật
653 |aLuật đại cương
653 |aLuật Việt Nam
690 |aPháp luật đại cương
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/pldaicuong_tranthimai/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét