Báo, tạp chí
574.133
Biological trace element research.
DDC 574.133
Nhan đề Biological trace element research.
Thông tin xuất bản Clifton, N.J., : Humana Press.
Thông tin xuất bản [Berlin] :[Springer]
Mô tả vật lý volumes : illustrations ; 25 cm
Kỳ phát hành Eighteen no. a year,
Thuật ngữ chủ đề Trace Elements.
Tệp tin điện tử http://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/tapchi/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/biologicaltraceelemen research/cover.jpg
000 03444nas a2200721 # 4500
001110497
0022
0049D659A8C-3AD8-4924-98FD-3E1F71D460D3
005201906011507
008190601s19799999njuzr p 0 a0eng c
0091 0
010 |a 80641715 |zsn 78001453
0167 |a7911509|2DNLM
0167 |aB17075000|2DNLM
0220 |a0163-4984|l0163-4984|26
039|a20190601150705|bluuyen|y20190601150626|zluuyen
08204|a574.133
24500|aBiological trace element research.
260 |aClifton, N.J., : |bHumana Press.
2603 |3<2012-> :|a[Berlin] :|b[Springer]
300 |avolumes : |billustrations ; |c25 cm
310 |aEighteen no. a year,|b<Oct. 2002->
321 |aBimonthly,|b<Feb. 1983->
321 |aQuarterly,|bMar. 1979-
336 |atext|btxt|2rdacontent
337 |aunmediated|bn|2rdamedia
338 |avolume|bnc|2rdacarrier
3620 |av. 1- Mar. 1979-
5102 |aChemical abstracts|x0009-2258
650 2|aTrace Elements.
856|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/tapchi/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/biologicaltraceelemen research/cover.jpg
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/tapchi/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/biologicaltraceelemen research/cover.jpg
890|c59

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét