Sách tiếng Việt
621.31
Kỹ thuật điện :
DDC 621.31
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Lân
Nhan đề Kỹ thuật điện : Tài liệu dùng cho các trường Trung học chuyên nghiệp và Dạy Nghề / Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2005
Mô tả vật lý 203 tr ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật điện
Từ khóa tự do Kỹ thuật điện
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Trọng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
000 00000nam a2200000 4500
001110333
00211
0045A3A3F6C-4BE2-4B11-9258-47033DF04BC1
005201905301015
008130110s2005 vm| vie
0091 0
039|y20190530101501|zluuyen
082 |a621.31
100|aNguyễn Ngọc Lân
245 |aKỹ thuật điện : |bTài liệu dùng cho các trường Trung học chuyên nghiệp và Dạy Nghề / |cNguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2005
300 |a203 tr ; |c24 cm
650 |aKỹ thuật điện
653 |aKỹ thuật điện
700 |aNguyễn Văn Trọng
700 |aNguyễn Thị Quỳnh Hoa
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/kythuatdien_nguyenngoclan/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét