Sách tiếng Việt
915.97 Th 103 Đ
Làng Tường Xá /
DDC 915.97
Tác giả CN Thái Kim Đỉnh
Nhan đề Làng Tường Xá / Thái Kim Đỉnh
Thông tin xuất bản Vinh : Đại học Vinh, 2018
Mô tả vật lý 371 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu tặng
Thuật ngữ chủ đề Địa chí văn hóa-Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian-Việt Nam
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000028438
000 00000nam#a2200000ui#4500
001110293
00211
004C26E7990-63F9-453A-B3FF-3466E8680256
005201905281554
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190528155445|zvanpth
082|a915.97|bTh 103 Đ
100 |aThái Kim Đỉnh
245 |aLàng Tường Xá / |cThái Kim Đỉnh
260|aVinh : |bĐại học Vinh, |c2018
300 |a371 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu tặng
650|aĐịa chí văn hóa|xViệt Nam
650|aVăn hóa dân gian|xViệt Nam
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028438
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/langtuongxa_thaikimdinhthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028438 Kho đọc Sinh viên 915.97 Th 103 Đ SGH 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét