Sách tiếng Việt
392.1 Ph 105 H
Tri thức dân gian của người Nghệ Tĩnh về chuyện sinh đẻ /
DDC 392.1
Tác giả CN Phan Thư Hiền
Nhan đề Tri thức dân gian của người Nghệ Tĩnh về chuyện sinh đẻ / Phan Thư Hiền biên soạn
Thông tin xuất bản Vinh : Đại học Vinh, 2018
Mô tả vật lý 323 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu tặng
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian-Việt Nam
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000028437
000 00000nam#a2200000ui#4500
001110292
00211
004F75BBE5A-5322-4D26-A594-9EAB3872FB46
005201905281546
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190528154659|zvanpth
082|a392.1|bPh 105 H
100 |aPhan Thư Hiền
245 |aTri thức dân gian của người Nghệ Tĩnh về chuyện sinh đẻ / |cPhan Thư Hiền biên soạn
260|aVinh : |bĐại học Vinh, |c2018
300 |a323 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu tặng
650|aVăn hóa dân gian|xViệt Nam
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028437
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/trithucdangiancuangnghetinh_phanthuhienthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028437 Kho đọc Sinh viên 392.1 Ph 105 H SGH 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét