Luận văn, luận án
338.1 Ph 105 Kh
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các nông hộ trồng cam tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An /
DDC 338.1
Tác giả CN Phan Thế Khải
Nhan đề Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các nông hộ trồng cam tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An / Phan Thế Khải; Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Hoàng Xuân Huy: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 67 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Nông nghiệp-Chính sách
Thuật ngữ chủ đề Nông nghiệp-Hiệu quả
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
Tác giả(bs) CN Đặng Hoàng Xuân Huy: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007277
000 00000nam#a2200000ui#4500
001110130
00216
004080B55DB-DB02-4F80-80C5-F8018B2C95AC
005201905291111
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190529111158|bvanpth|y20190524153238|zthanhnhan
082 |a338.1|bPh 105 Kh
100 |aPhan Thế Khải
245 |aPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các nông hộ trồng cam tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An / |cPhan Thế Khải; Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Hoàng Xuân Huy: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a67 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aNông nghiệp|xChính sách
650 |aNông nghiệp|xHiệu quả
700 |aNguyễn Văn Ngọc: GVHD
700 |aĐặng Hoàng Xuân Huy: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007277
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007277 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.1 Ph 105 Kh Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét
không xem được
avata
57139028 - 28/05/2019