Luận văn, luận án
658.834 Đ 116 Y
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế của Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Khánh Hòa /
DDC 658.834
Tác giả CN Đặng Thị Kim Yến
Nhan đề Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế của Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Khánh Hòa / Đặng Thị Kim Yến; Phan Thị Dung: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 73 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng và hoạt động ngân hàng
Tác giả(bs) CN Phan Thị Dung: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007363
000 00000nam#a2200000ui#4500
001110129
00216
00461A31D84-3B22-4A23-B119-501DF2405C0B
005201906171649
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190617164925|bvanpth|c20190617111903|dvanpth|y20190524152844|zthanhnhan
082 |a658.834|bĐ 116 Y
100 |aĐặng Thị Kim Yến
245 |aCác nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế của Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Khánh Hòa / |cĐặng Thị Kim Yến; Phan Thị Dung: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a73 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
650|aNgân hàng và hoạt động ngân hàng
700 |aPhan Thị Dung: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007363
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007363 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 Đ 116 Y Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét