Luận văn, luận án
332.17 Tr 121 M
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng /
DDC 332.17
Tác giả CN Trần Thế Mạnh
Nhan đề Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng / Trần Thế Mạnh; Hồ Huy Tựu: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 58 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng và hoạt động ngân hàng
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Hồ Huy Tựu: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007367
000 00000nam#a2200000ui#4500
001110128
00216
004E5A7CCB2-C74C-4D5C-9BAA-87FD36F99DAA
005201906171128
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190617112832|bvanpth|y20190524152623|zthanhnhan
082 |a332.17|bTr 121 M
100 |aTrần Thế Mạnh
245 |aCác nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng / |cTrần Thế Mạnh; Hồ Huy Tựu: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a58 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aNgân hàng và hoạt động ngân hàng
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
700 |aHồ Huy Tựu: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007367
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007367 Kho tham khảo (SDH cũ) 332.17 Tr 121 M Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét