Luận văn, luận án
658.834 Ng 527 Ph
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tư vấn thiết kế tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Nam Lâm Đồng /
DDC 658.834
Tác giả CN Nguyễn Thành Phi
Nhan đề Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tư vấn thiết kế tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Nam Lâm Đồng / Nguyễn Thành Phi; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 84 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Dịch vụ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007362
000 00000nam#a2200000ui#4500
001110127
00216
004286457D4-8E71-4658-B107-E679B93F3286
005201906171114
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190617111502|bvanpth|y20190524152400|zthanhnhan
082 |a658.834|bNg 527 Ph
100 |aNguyễn Thành Phi
245 |aCác nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tư vấn thiết kế tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Nam Lâm Đồng / |cNguyễn Thành Phi; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a84 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |xDịch vụ
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
700 |aNguyễn Văn Ngọc: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007362
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007362 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 Ng 527 Ph Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét