Sách tiếng Việt
621.43 Ng 527 T
Nguyên lý động cơ đốt trong /
DDC 621.43
Tác giả CN Nguyễn Tất Tiến
Nhan đề Nguyên lý động cơ đốt trong / Nguyễn Tất Tiến
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1, 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2000, 2001, 2003
Mô tả vật lý 492 tr. : minh họa ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Động cơ đốt trong
Môn học Khai thác kỹ thuật ô tô
Địa chỉ PĐSV: 3 cuốn; P. Mượn: 19 cuốn; PĐ SĐH: 1 cuốn
000 00000nam a2200000 4500
00110956
00211
004BFFAE5BC-BFC7-4E96-8D8E-3FAA5FB12B36
005201303261515
008130110s20012003vm| vie
0091 0
039|a20130326151244|bluuyen|c20130227093639|doanhntk|y20030922|zhoannq
082 |a621.43|bNg 527 T
100 |aNguyễn Tất Tiến
245 |aNguyên lý động cơ đốt trong / |cNguyễn Tất Tiến
250 |aTái bản lần thứ 1, 2
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2000, 2001, 2003
300 |a492 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
650 |aĐộng cơ đốt trong
690|aKhai thác kỹ thuật ô tô
852 |aPĐSV: 3 cuốn; P. Mượn: 19 cuốn; PĐ SĐH: 1 cuốn
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/giao_trinh_nguyen_ly_dong_co_dot_trong_001smallthumb.jpg
890|a24|b1363|c1|d37
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000004801 Kho đọc Sinh viên 621.43 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 2
2 1000004802 Kho đọc Sinh viên 621.43 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 1
3 1000012462 Kho đọc Sinh viên 621.43 Ng 527 T SGH 19
4 2000001149 Kho tham khảo (SDH cũ) 621.43 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 3
5 3000002597 Kho mượn 621.43 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 10
6 3000002598 Kho mượn 621.43 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 9 Chờ thanh lý
7 3000002599 Kho mượn 621.43 Ng 527 T SGH 8
8 3000002600 Kho mượn 621.43 Ng 527 T SGH 4
9 3000002601 Kho mượn 621.43 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 5
10 3000002602 Kho mượn 621.43 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 6
  1  2  3 of 3