Sách tiếng Việt
621.402 Tr 121 Ph
Tính toán và thiết kế hệ thống sấy /
DDC 621.402
Tác giả CN Trần Văn Phú
Nhan đề Tính toán và thiết kế hệ thống sấy / Trần Văn Phú
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2002
Mô tả vật lý 360 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế máy
Thuật ngữ chủ đề Sấy - Thiết bị
Môn học Thiết kế hệ thống sấy
Môn học Phân riêng bằng phương pháp nhiệt và đồ án sấy
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000004021-3
Địa chỉ Kho mượn(4): 3000001423-4, 3000006122, 3000013015
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001826
000 00000nam a2200000 4500
00110876
00211
004B1B0BB1F-9D0E-423D-A322-12BFC0BD46DD
005201604291125
008130110s2002 vm| vie
0091 0
039|a20160429112502|boanhntk|c20130118081028|doanhntk|y20030912|zquang
082 |a621.402|bTr 121 Ph
100 |aTrần Văn Phú
245 |aTính toán và thiết kế hệ thống sấy / |cTrần Văn Phú
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2002
300 |a360 tr. ; |c27 cm
650 |aThiết kế máy
650 |aSấy - Thiết bị
690 |aThiết kế hệ thống sấy
690|aPhân riêng bằng phương pháp nhiệt và đồ án sấy
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000004021-3
852|bKho mượn|j(4): 3000001423-4, 3000006122, 3000013015
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001826
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/621_vatlyungdung/tinh toan va thiet ke he thong say _tran van phu_01.jpgsmallthumb.jpg
890|a8|b544|c1|d26
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000004021 Kho đọc Sinh viên 621.402 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 1
2 1000004022 Kho đọc Sinh viên 621.402 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 3
3 1000004023 Kho đọc Sinh viên 621.402 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 2
4 2000001826 Kho tham khảo (SDH cũ) 621.402 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 7
5 3000001423 Kho mượn 621.402 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 5
6 3000001424 Kho mượn 621.402 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 4
7 3000006122 Kho mượn 621.402 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 6
8 3000013015 Kho mượn 621.402 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 8
  1 of 1 
Nhận xét