Sách tiếng Việt
636.085 L 561 Ph
Axit amin và Enzym trong chăn nuôi /
DDC 636.085
Tác giả CN Lương Đức Phẩm
Nhan đề Axit amin và Enzym trong chăn nuôi / Lương Đức Phẩm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1982
Mô tả vật lý 147 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ sinh học
Thuật ngữ chủ đề Enzyme (Sinh học)
Thuật ngữ chủ đề Gia súc - Thức ăn
Môn học Công nghệ sản xuất bột cá - dầu cá và thức ăn chăn nuôi
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000001947
000 00000nam a2200000 4500
0019980
00211
004DEC25131-A6CB-4560-9F15-A728A89CEDBC
005201703220843
008130110s1982 vm| vie
0091 0
039|a20170322084430|boanhntk|c20161005162718|doanhntk|y20030811|zchanlt
082 |a636.085 |bL 561 Ph
100 |aLương Đức Phẩm
245 |aAxit amin và Enzym trong chăn nuôi / |cLương Đức Phẩm
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c1982
300 |a147 tr. ; |c19 cm
650 |aCông nghệ sinh học
650 |aEnzyme (Sinh học)
650 |aGia súc - Thức ăn
690|aCông nghệ sản xuất bột cá - dầu cá và thức ăn chăn nuôi
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000001947
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/axitaminvaenzimtrongchannuoi_luongducpham/0page_001thumbimage.jpg
890|a1|b22|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000001947 Kho đọc Sinh viên 636.085 L 561 Ph Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét