Sách tiếng Việt
639.34 V 312 Kh
Cá cảnh /
DDC 639.34
Tác giả CN Vĩnh Khang
Nhan đề Cá cảnh / Vĩnh Khang
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1998
Mô tả vật lý 405 tr. : minh họa ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Cá cảnh - Kỹ thuật nuôi
Thuật ngữ chủ đề Cá cảnh - Đặc điểm sinh học
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000004356
000 00000nam a2200000 4500
0019796
00211
004A9CD530D-0930-490D-ACEB-7D3EC2554B4D
005201411101453
008130110s1998 vm| vie
0091 0
039|a20141110145349|bngavt|c20030813|dthanhntk|y20030807|zluotbth
082 |a639.34|bV 312 Kh
100 |aVĩnh Khang
245 |aCá cảnh / |cVĩnh Khang
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb Tp. Hồ Chí Minh, |c1998
300 |a405 tr. : |bminh họa ; |c19 cm
650 |aCá cảnh - Kỹ thuật nuôi
650 |aCá cảnh - Đặc điểm sinh học
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000004356
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/cacanh_vinhkhang/0page_001thumbimage.jpg
890|a1|b42|c1|d11
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000004356 Kho đọc Sinh viên 639.34 V 312 Kh Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét