Khóa luận
657.4 H 450 L
Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH In - Sản xuất - Dịch vụ thương mại - Vận tải - Bao bì Nam Hải /
DDC 657.4
Tác giả CN Hồ Thị Mỹ Linh
Nhan đề Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH In - Sản xuất - Dịch vụ thương mại - Vận tải - Bao bì Nam Hải / Hồ Thị Mỹ Linh; Bùi Thị Thu Hà: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 66 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kế toán - Tài chính. Chuyên ngành Kế toán. Khóa 56
Thuật ngữ chủ đề Kế toán doanh thu
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Thu Hà: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000002850
000 00000nam#a2200000ui#4500
00197800
00215
0041031EDDC-320E-4363-891D-C9550A1DBDBD
005201811231655
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181123165537|zvanpth
082 |a657.4|bH 450 L
100 |aHồ Thị Mỹ Linh
245 |aKế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH In - Sản xuất - Dịch vụ thương mại - Vận tải - Bao bì Nam Hải / |cHồ Thị Mỹ Linh; Bùi Thị Thu Hà: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a66 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aKhoa Kế toán - Tài chính. Chuyên ngành Kế toán. Khóa 56
650 |aKế toán doanh thu
700 |aBùi Thị Thu Hà: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000002850
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002850 Kho luận văn 657.4 H 450 L Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét