Luận văn, luận án
331.11 K 309 Kh
Phân tích các nhân tố tác động đến sự tham gia việc làm phi nông nghiệp của người lao động tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa /
DDC 331.11
Tác giả CN Kiều Xuân Khiêm
Nhan đề Phân tích các nhân tố tác động đến sự tham gia việc làm phi nông nghiệp của người lao động tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa / Kiều Xuân Khiêm; Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 66 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Nguồn nhân lực
Thuật ngữ chủ đề Lao động-Kinh tế xã hội
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007182
000 00000nam a2200000 4500
00196616
00216
0045CF489AA-4A01-4C3C-99FB-E91418D396E4
005201811091706
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181109170659|zvanpth
082 |a331.11|bK 309 Kh
100 |aKiều Xuân Khiêm
245 |aPhân tích các nhân tố tác động đến sự tham gia việc làm phi nông nghiệp của người lao động tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa / |cKiều Xuân Khiêm; Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a66 tr. : |bminh họa ; |c27 cm |ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ.
650|aNguồn nhân lực
650|aLao động|xKinh tế xã hội
700 |aNguyễn Thị Kim Anh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007182
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007182 Kho tham khảo (SDH cũ) 331.11 K 309 Kh Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét