Luận văn, luận án
331.11 Ph 104 Th
Phân tích các nhân tố tác động đến sự tham gia việc làm phi nông nghiệp của người lao động tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa /
DDC 331.11
Tác giả CN Phạm Thị Hoàng Thảo
Nhan đề Phân tích các nhân tố tác động đến sự tham gia việc làm phi nông nghiệp của người lao động tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa / Phạm Thị Hoàng Thảo; Phạm Thành Thái, Vũ Thị Hoa: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 57 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Nguồn nhân lực
Thuật ngữ chủ đề Lao động-Kinh tế xã hội
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Hoa: GVHD
Tác giả(bs) CN Phạm Thành Thái: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007181
000 00000nam a2200000 4500
00196615
00216
00433F52A18-1292-418B-860A-F63CD62646D8
005201811091704
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181109170454|zvanpth
082 |a331.11|bPh 104 Th
100 |aPhạm Thị Hoàng Thảo
245 |aPhân tích các nhân tố tác động đến sự tham gia việc làm phi nông nghiệp của người lao động tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa / |cPhạm Thị Hoàng Thảo; Phạm Thành Thái, Vũ Thị Hoa: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a57 tr. : |bminh họa ; |c27 cm |ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ.
650|aNguồn nhân lực
650|aLao động|xKinh tế xã hội
700 |aVũ Thị Hoa: GVHD
700|aPhạm Thành Thái: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007181
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007181 Kho tham khảo (SDH cũ) 331.11 Ph 104 Th Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét