Luận văn, luận án
331.1 Ng 527 H
Đánh giá chính sách tạo việc làm cho người dân bị thu hồi đất tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi /
DDC 331.1
Tác giả CN Nguyễn Thị Bích Hiền
Nhan đề Đánh giá chính sách tạo việc làm cho người dân bị thu hồi đất tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi / Nguyễn Thị Bích Hiền; Phạm Xuân Thủy, Võ Hải Thủy: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 77 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Lao động-Kinh tế xã hội
Tác giả(bs) CN Võ Hải Thủy: GVHD
Tác giả(bs) CN Phạm Xuân Thủy: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007180
000 00000nam a2200000 4500
00196614
00216
004C505430D-605D-4918-AF54-DB431068918A
005201811091654
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181109165503|zvanpth
082 |a331.1|bNg 527 H
100 |aNguyễn Thị Bích Hiền
245 |aĐánh giá chính sách tạo việc làm cho người dân bị thu hồi đất tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi / |cNguyễn Thị Bích Hiền; Phạm Xuân Thủy, Võ Hải Thủy: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a77 tr. : |bminh họa ; |c27 cm |ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ.
650|aLao động|xKinh tế xã hội
700 |aVõ Hải Thủy: GVHD
700|aPhạm Xuân Thủy: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007180
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007180 Kho tham khảo (SDH cũ) 331.1 Ng 527 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét