Luận văn, luận án
623.818 Ng 527 Kh
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo quản lạnh của kết cấu hầm bảo quản sử dụng vật liệu Polystyro Foam trên tàu cá vỏ gỗ /
DDC 623.818
Tác giả CN Nguyễn Đình Khương
Nhan đề Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo quản lạnh của kết cấu hầm bảo quản sử dụng vật liệu Polystyro Foam trên tàu cá vỏ gỗ / Nguyễn Đình Khương; Phạm Thanh Nhựt: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 123 tr. : hình ảnh, bản vẽ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Tàu thuyền-Thiết kế
Tác giả(bs) CN Phạm Thanh Nhựt: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007176
000 00000nam#a2200000ui#4500
00196455
00216
004D8ACF59C-29B2-4315-9455-B17A44C9E6FD
005201811081541
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181108154148|zvanpth
082 |a623.818|bNg 527 Kh
100 |aNguyễn Đình Khương
245 |aNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo quản lạnh của kết cấu hầm bảo quản sử dụng vật liệu Polystyro Foam trên tàu cá vỏ gỗ / |cNguyễn Đình Khương; Phạm Thanh Nhựt: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a123 tr. : |bhình ảnh, bản vẽ ; |c27 cm
490 |aNgành Kỹ thuật cơ khí động lực. Luận văn thạc sĩ
650|aTàu thuyền|xThiết kế
700 |aPhạm Thanh Nhựt: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007176
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007176 Kho tham khảo (SDH cũ) 623.818 Ng 527 Kh Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét