Sách tiếng Việt
332.6
Giáo trình thị trường chứng khoán /
DDC 332.6
Tác giả CN Bạch Đức Hiền
Nhan đề Giáo trình thị trường chứng khoán / Bạch Đức Hiền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Tài Chính, 2008
Mô tả vật lý 295 tr. ;
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Học viện tài chính
Thuật ngữ chủ đề Thị trường chứng khoán
Môn học Thị trường chứng khoán
000 00000nam a2200000 4500
00195910
00211
004BBC75E67-FFC7-4CE4-B665-37FEAB16E55D
005201811090925
008130110s20082010vm| vie
0091 0
039|a20181109092548|bvinhpq|c20181105202012|dvinhpq|y20181105201841|zvinhpq
082 |a332.6
100|aBạch Đức Hiền
245 |aGiáo trình thị trường chứng khoán / |cBạch Đức Hiền
260 |aHà Nội : |bHọc viện Tài Chính, |c2008
300 |a295 tr. ;
500|aĐầu trang tên sách ghi: Học viện tài chính
650 |aThị trường chứng khoán
690|aThị trường chứng khoán
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/gtthitruongchungkhoan_bachduchien/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét