Sách tiếng Việt
428
Giáo trình tiếng chuyên ngành xuất nhập khẩu /
DDC 428
Tác giả CN Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Nhan đề Giáo trình tiếng chuyên ngành xuất nhập khẩu / Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2006
Mô tả vật lý 285 tr.;
Thuật ngữ chủ đề Anh ngữ - Anh ngữ thương mại
Môn học Tiếng anh thương mại
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00195909
00211
004FF803C3B-B5BF-443E-B6BC-D8A1E4D1FE65
005201811091059
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20181109105948|bvinhpq|c20181105201426|dvinhpq|y20181105201406|zvinhpq
082 |a428
100 |aNguyễn Thị Hồng Hạnh
245 |aGiáo trình tiếng chuyên ngành xuất nhập khẩu / |cNguyễn Thị Hồng Hạnh
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2006
300 |a285 tr.;
650|aAnh ngữ - Anh ngữ thương mại
690 |aTiếng anh thương mại
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/400_ngonngu/420_tienganh_tienganhco/gttachuyennganhxnkenglishforexim_nguyenthihonghanh/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét