Sách tiếng Việt
150
Tâm lý học lao động /
DDC 150
Tác giả CN Lương Văn Úc
Nhan đề Tâm lý học lao động / Lương Văn Úc
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kinh tế Quốc dân, 2011
Mô tả vật lý 387 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Tâm lý học lao động
000 00000nam a2200000 4500
00195906
00211
004893933A2-994B-41B4-AD1F-4455EFFC054D
005201811090932
008130110s2011 vm| vie
0091 0
039|a20181109093230|bvinhpq|y20181105191248|zvinhpq
082 |a150
100 |aLương Văn Úc
245 |aTâm lý học lao động / |cLương Văn Úc
260 |aHà Nội : |bĐại học kinh tế Quốc dân, |c2011
300 |a387 tr. ;
650 |aTâm lý học lao động
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/150_tamlyhoc/gttamlyhoclaodong_luongvanuc/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét