Sách tiếng Việt
657.042
Giáo trình Nguyên lý kế toán /
DDC 657.042
Tác giả CN Đoàn Quang Thiệu
Nhan đề Giáo trình Nguyên lý kế toán / Đoàn Quang Thiệu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý 243 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Kế toán-Nguyên lý
Môn học Nguyên lý kế toán
000 00000nem#a2200000ui#4500
00195903
00211
0048450B133-BCF6-4F78-A221-CCB38A779C28
005201811090819
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20181109081901|bvinhpq|y20181105185756|zvinhpq
082|a657.042
100|aĐoàn Quang Thiệu
245 |aGiáo trình Nguyên lý kế toán / |cĐoàn Quang Thiệu
260 |aHà Nội : |bKhoa học kỹ thuật, |c2008
300 |a243 tr. ;
650|aKế toán|xNguyên lý
690|aNguyên lý kế toán
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/gtnguyenlyketoan_doanquangthieu/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét