Luận văn, luận án
352.6 Ng 527 H
Tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức tại Chi cục Thuế thành phố Nha Trang /
DDC 352.6
Tác giả CN Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nhan đề Tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức tại Chi cục Thuế thành phố Nha Trang / Nguyễn Thị Thúy Hằng; Trần Đình Chất: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 88 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Tác giả(bs) CN Trần Đình Chất: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007175
000 00000nam#a2200000ui#4500
00195886
00216
004D84E37C9-3300-4CF9-8082-A4F0B0A151F7
005201811021553
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181102155342|zvanpth
082 |a352.6|bNg 527 H
100 |aNguyễn Thị Thúy Hằng
245 |aTạo động lực làm việc cho cán bộ công chức tại Chi cục Thuế thành phố Nha Trang / |cNguyễn Thị Thúy Hằng; Trần Đình Chất: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a88 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
700 |aTrần Đình Chất: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007175
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007175 Kho tham khảo (SDH cũ) 352.6 Ng 527 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét