Luận văn, luận án
338.1 Tr 121 H
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh /
DDC 338.1
Tác giả CN Trần Quốc Hoàng
Nhan đề Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh / Trần Quốc Hoàng; Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 91 tr. : Bảng ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Biến đổi khí hậu
Thuật ngữ chủ đề Sản xuất nông nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007109
000 00000nam#a2200000ui#4500
00194447
00216
004E9394329-1A2F-444D-8604-4DEC0874C2C2
005201810121417
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181012141752|bvanpth|y20181012141704|zvanpth
082 |a338.1|bTr 121 H
100 |aTrần Quốc Hoàng
245 |aĐánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh / |cTrần Quốc Hoàng; Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2018
300 |a91 tr. : |bBảng ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ
650 |aBiến đổi khí hậu
650 |aSản xuất nông nghiệp
700 |aNguyễn Thị Kim Anh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007109
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007109 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.1 Tr 121 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét