Luận văn, luận án
338.1 Ng 527 H
Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình trong vùng ảnh hưởng của dự án Khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận /
DDC 338.1
Tác giả CN Nguyễn Trung Hưng
Nhan đề Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình trong vùng ảnh hưởng của dự án Khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận / Nguyễn Trung Hưng; Phạm Thành Thái: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 43 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Nông nghiệp-Chính sách
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế địa phương-Hiệu quả
Tác giả(bs) CN Phạm Thành Thái: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007108
000 00000nam#a2200000ui#4500
00194336
00216
004FC18DACD-77A2-4075-9F8C-145F6652F02E
005201810111508
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181011150821|zvanpth
082 |a338.1|bNg 527 H
100 |aNguyễn Trung Hưng
245 |aCác yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình trong vùng ảnh hưởng của dự án Khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận / |cNguyễn Trung Hưng; Phạm Thành Thái: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a43 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aNông nghiệp|xChính sách
650 |aKinh tế địa phương|xHiệu quả
700 |aPhạm Thành Thái: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007108
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007108 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.1 Ng 527 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1 Đang biên mục
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét