Luận văn, luận án
338.371 B 510 Ng
Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề nuôi cá bớp lồng bè thương phẩm tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa /
DDC 338.371
Tác giả CN Bùi Thúy Nga
Nhan đề Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề nuôi cá bớp lồng bè thương phẩm tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa / Bùi Thúy Nga; Nguyễn Thị Trâm Anh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 95 tr. : bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế thủy sản-Hiệu quả
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Trâm Anh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007107
000 00000nam#a2200000ui#4500
00194314
00216
0042AF7F3B3-AE2B-40E9-9402-8CE8E18C73B8
005201810111448
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181011144828|zvanpth
082 |a338.371|bB 510 Ng
100 |aBùi Thúy Nga
245 |aĐánh giá hiệu quả kinh tế nghề nuôi cá bớp lồng bè thương phẩm tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa / |cBùi Thúy Nga; Nguyễn Thị Trâm Anh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a95 tr. : |bbảng biểu ; |c27 cm
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aKinh tế thủy sản|xHiệu quả
700 |aNguyễn Thị Trâm Anh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007107
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007107 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.371 B 510 Ng Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét