Luận văn, luận án
338.16 Đ 116 Th
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các nông hộ trồng cam tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An /
DDC 338.16
Tác giả CN Đặng Hồng Thanh
Nhan đề Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các nông hộ trồng cam tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An / Đặng Hồng Thanh; Phạm Thành Thái: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 53 tr. : bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế nông nghiệp-Hiệu quả
Tác giả(bs) CN Phạm Thành Thái: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007106
000 00000nam#a2200000ui#4500
00194310
00216
004ECB3ADF0-1978-4A78-9AAB-BB510EF65B07
005201810111445
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181011144516|zvanpth
082 |a338.16|bĐ 116 Th
100 |aĐặng Hồng Thanh
245 |aPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các nông hộ trồng cam tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An / |cĐặng Hồng Thanh; Phạm Thành Thái: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a53 tr. : |bbảng biểu ; |c27 cm
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aKinh tế nông nghiệp|xHiệu quả
700 |aPhạm Thành Thái: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007106
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007106 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.16 Đ 116 Th Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét