Luận văn, luận án
338.16 V 400 L
Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ trồng mía ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên /
DDC 338.16
Tác giả CN Võ Thảo Linh
Nhan đề Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ trồng mía ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên / Võ Thảo Linh; Phạm Thị Thanh Thủy: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 71 tr. : bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế nông nghiệp-Hiệu quả
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Thanh Thủy: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007105
000 00000nam#a2200000ui#4500
00194305
00216
004873FC30B-5D2B-4B1C-8EA0-E18D2E08FBA5
005201810111442
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181011144250|zvanpth
082 |a338.16|bV 400 L
100 |aVõ Thảo Linh
245 |aĐánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ trồng mía ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên / |cVõ Thảo Linh; Phạm Thị Thanh Thủy: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a71 tr. : |bbảng biểu ; |c27 cm
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aKinh tế nông nghiệp|xHiệu quả
700 |aPhạm Thị Thanh Thủy: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007105
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007105 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.16 V 400 L Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét