Luận văn, luận án
338.3727 Ng 527 Ng
Phân tích hiệu quả kinh tế của nghề lưới rê xa bờ tại tỉnh Nghệ An /
DDC 338.3727
Tác giả CN Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nhan đề Phân tích hiệu quả kinh tế của nghề lưới rê xa bờ tại tỉnh Nghệ An / Nguyễn Thị Hồng Ngọc; Lê Kim Long: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 66 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế ngư nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Ngư nghiệp-Hiệu quả kinh tế
Tác giả(bs) CN Lê Kim Long: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007104
000 00000nam#a2200000ui#4500
00194301
00216
0048B3161DE-05BE-4EBA-846E-AB5EAF6F083A
005201903290838
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190329083914|bvanpth|y20181011143918|zvanpth
082 |a338.3727|bNg 527 Ng
100 |aNguyễn Thị Hồng Ngọc
245 |aPhân tích hiệu quả kinh tế của nghề lưới rê xa bờ tại tỉnh Nghệ An / |cNguyễn Thị Hồng Ngọc; Lê Kim Long: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a66 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aKinh tế ngư nghiệp
650 |aNgư nghiệp|xHiệu quả kinh tế
700 |aLê Kim Long: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007104
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007104 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.3727 Ng 527 Ng Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét