Luận văn, luận án
332.7 H 531 Tr
Đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ tín dụng cho hộ nghèo tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên /
DDC 332.7
Tác giả CN Huỳnh Thị Thu Trang
Nhan đề Đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ tín dụng cho hộ nghèo tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên / Huỳnh Thị Thu Trang; Võ Văn Cần: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 73 tr. : Minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng-Tín dụng
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng và hoạt động ngân hàng
Tác giả(bs) CN Võ Văn Cần: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007103
000 00000nam#a2200000ui#4500
00194287
00216
004EF5B1FC4-A522-494D-8E21-68F7A461BF70
005201810181401
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181018140112|bvanpth|y20181011141732|zvanpth
082 |a332.7|bH 531 Tr
100 |aHuỳnh Thị Thu Trang
245 |aĐánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ tín dụng cho hộ nghèo tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên / |cHuỳnh Thị Thu Trang; Võ Văn Cần: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a73 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ
650 |aNgân hàng|xTín dụng
650 |aNgân hàng và hoạt động ngân hàng
700 |aVõ Văn Cần: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007103
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007103 Kho tham khảo (SDH cũ) 332.7 H 531 Tr Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét