Luận văn, luận án
362.5 V 400 Ph
Tác động của các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận /
DDC 362.5
Tác giả CN Võ Hòa Phúc
Nhan đề Tác động của các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận / Võ Hòa Phúc; Phạm Thành Thái: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 61 tr. : Minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề An sinh xã hội
Tác giả(bs) CN Phạm Thành Thái: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007102
000 00000nam#a2200000ui#4500
00194283
00216
004A61A1277-C954-493B-8A01-A6015115E2F6
005201810111422
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181011142221|bvanpth|y20181011141514|zvanpth
082 |a362.5|bV 400 Ph
100 |aVõ Hòa Phúc
245 |aTác động của các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận / |cVõ Hòa Phúc; Phạm Thành Thái: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a61 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aAn sinh xã hội
700 |aPhạm Thành Thái: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007102
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007102 Kho tham khảo (SDH cũ) 362.5 V 400 Ph Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét