Luận văn, luận án
362.5 Đ 125 L
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo của các hộ dân tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An /
DDC 362.5
Tác giả CN Đậu Phi Lượng
Nhan đề Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo của các hộ dân tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An / Đậu Phi Lượng; Phạm Thành Thái: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 49 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề An sinh xã hội
Tác giả(bs) CN Phạm Thành Thái: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007101
000 00000nam#a2200000ui#4500
00194277
00216
0048C79EF08-1175-4817-B353-812D9C2A25B9
005201810111408
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181011140807|zvanpth
082 |a362.5|bĐ 125 L
100 |aĐậu Phi Lượng
245 |aPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo của các hộ dân tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An / |cĐậu Phi Lượng; Phạm Thành Thái: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a49 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650|aAn sinh xã hội
700 |aPhạm Thành Thái: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007101
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007101 Kho tham khảo (SDH cũ) 362.5 Đ 125 L Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét