Luận văn, luận án
362.5 Tr 121 M
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo của các hộ dân tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận /
DDC 362.5
Tác giả CN Trần Kim Minh
Nhan đề Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo của các hộ dân tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận / Trần Kim Minh; Phạm Thành Thái: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 56 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế địa phương
Thuật ngữ chủ đề An sinh xã hội
Tác giả(bs) CN Phạm Thành Thái: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007100
000 00000nam#a2200000ui#4500
00194240
00216
00415C0CBE0-15EA-49D1-9D50-F7F477210C5C
005201810111032
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181011103215|zvanpth
082 |a362.5|bTr 121 M
100 |aTrần Kim Minh
245 |aPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo của các hộ dân tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận / |cTrần Kim Minh; Phạm Thành Thái: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a56 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aKinh tế địa phương
650|aAn sinh xã hội
700 |aPhạm Thành Thái: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007100
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007100 Kho tham khảo (SDH cũ) 362.5 Tr 121 M Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét