Luận văn, luận án
338.1 Ng 527 Th
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp và thủy sản tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An /
DDC 338.1
Tác giả CN Nguyễn Thị Thủy
Nhan đề Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp và thủy sản tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An / Nguyễn Thị Thủy; Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 87 tr. : Bảng ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Biến đổi khí hậu
Thuật ngữ chủ đề Sản xuất nông nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Nuôi trồng thủy sản
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007099
000 00000nam#a2200000ui#4500
00194116
00216
0040C23A960-ECB3-458E-88A4-2DE94C290732
005201810121418
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181012141814|bvanpth|y20181010145506|zvanpth
082 |a338.1|bNg 527 Th
100 |aNguyễn Thị Thủy
245 |aĐánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp và thủy sản tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An / |cNguyễn Thị Thủy; Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2018
300 |a87 tr. : |bBảng ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ
650 |aBiến đổi khí hậu
650 |aSản xuất nông nghiệp
650 |aNuôi trồng thủy sản
700 |aNguyễn Thị Kim Anh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007099
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007099 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.1 Ng 527 Th Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét