Luận văn, luận án
338.371 L 561 Nh
Phân tích hiệu quả kinh tế của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên /
DDC 338.371
Tác giả CN Lương Minh Nhất
Nhan đề Phân tích hiệu quả kinh tế của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên / Lương Minh Nhất; Lê Kim Long: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 90 tr. : bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế thủy sản-Hiệu quả
Tác giả(bs) CN Lê Kim Long: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007097
000 00000nam#a2200000ui#4500
00194100
00216
004B32ACE60-CD08-4E83-9415-9F3919FEAF9D
005201810101434
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181010143447|zvanpth
082 |a338.371|bL 561 Nh
100 |aLương Minh Nhất
245 |aPhân tích hiệu quả kinh tế của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên / |cLương Minh Nhất; Lê Kim Long: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a90 tr. : |bbảng biểu ; |c27 cm
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aKinh tế thủy sản|xHiệu quả
700 |aLê Kim Long: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007097
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007097 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.371 L 561 Nh Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét