Luận văn, luận án
352.3 Tr 121 Th
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa /
DDC 352.3
Tác giả CN Trần Thị Thảo
Nhan đề Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa / Trần Thị Thảo; Phạm Hồng Mạnh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 74 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Hành chính công-Quản lý
Thuật ngữ chủ đề Kiểm soát chất lượng
Tác giả(bs) CN Phạm Hồng Mạnh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007096
000 00000nam#a2200000ui#4500
00194099
00216
004032F15BD-80CF-46BD-BA03-02BD1F884109
005201810101431
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181010143138|zvanpth
082 |a352.3|bTr 121 Th
100 |aTrần Thị Thảo
245 |aĐánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa / |cTrần Thị Thảo; Phạm Hồng Mạnh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a74 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aHành chính công|xQuản lý
650 |aKiểm soát chất lượng
700 |aPhạm Hồng Mạnh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007096
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007096 Kho tham khảo (SDH cũ) 352.3 Tr 121 Th Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét