Luận văn, luận án
362.5 Đ 108 V
Đánh giá nghèo theo tiếp cận nghèo đa chiều :
DDC 362.5
Tác giả CN Đào Nguyệt Vũ
Nhan đề Đánh giá nghèo theo tiếp cận nghèo đa chiều : Trường hợp xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận / Đào Nguyệt Vũ; Phạm Thành Thái: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 61 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế phát triển-Đánh giá
Thuật ngữ chủ đề An sinh xã hội
Tác giả(bs) CN Phạm Thành Thái: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007094
000 00000nam#a2200000ui#4500
00194097
00216
00487CB9454-EB4A-4E8F-9938-1596C8025245
005201810101421
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181010142135|zvanpth
082 |a362.5|bĐ 108 V
100 |aĐào Nguyệt Vũ
245 |aĐánh giá nghèo theo tiếp cận nghèo đa chiều : |bTrường hợp xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận / |cĐào Nguyệt Vũ; Phạm Thành Thái: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a61 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aKinh tế phát triển|xĐánh giá
650|aAn sinh xã hội
700 |aPhạm Thành Thái: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007094
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007094 Kho tham khảo (SDH cũ) 362.5 Đ 108 V Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét