Luận văn, luận án
362.5 Ph 105 Tr
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo của các nông hộ tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi /
DDC 362.5
Tác giả CN Phan Thái Trà
Nhan đề Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo của các nông hộ tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi / Phan Thái Trà; Phạm Xuân Thủy; Hoàng Gia Trí Hải: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 80 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế địa phương
Thuật ngữ chủ đề An sinh xã hội
Tác giả(bs) CN Phạm Xuân Thủy: GVHD
Tác giả(bs) CN Hoàng Gia Trí Hải: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007093
000 00000nam#a2200000ui#4500
00194096
00216
004B4D10BCE-C05E-4EB5-AE38-141BD779DF9C
005201810101417
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181010141740|zvanpth
082 |a362.5|bPh 105 Tr
100 |aPhan Thái Trà
245 |aPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo của các nông hộ tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi / |cPhan Thái Trà; Phạm Xuân Thủy; Hoàng Gia Trí Hải: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a80 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aKinh tế địa phương
650|aAn sinh xã hội
700 |aPhạm Xuân Thủy: GVHD
700 |aHoàng Gia Trí Hải: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007093
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007093 Kho tham khảo (SDH cũ) 362.5 Ph 105 Tr Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét