Luận văn, luận án
338.4791 Ng 527 T
Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái tại huyện Bác Ái /
DDC 338.4791
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Tú
Nhan đề Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái tại huyện Bác Ái / Nguyễn Ngọc Tú; Lê Chí Công: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 73 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Phát triển sản phẩm
Thuật ngữ chủ đề Du lịch
Tác giả(bs) CN Lê Chí Công: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007092
000 00000nam#a2200000ui#4500
00194019
00216
00455732821-300C-452C-A8DA-0F40A509C5C4
005201810091610
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181009161059|zvanpth
082 |a338.4791|bNg 527 T
100 |aNguyễn Ngọc Tú
245 |aPhát triển sản phẩm du lịch sinh thái tại huyện Bác Ái / |cNguyễn Ngọc Tú; Lê Chí Công: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a73 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |xPhát triển sản phẩm
650 |aDu lịch
700|aLê Chí Công: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007092
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007092 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.4791 Ng 527 T Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét