Luận văn, luận án
338.4791 H 105 Tr
Phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm tại Ninh Thuận /
DDC 338.4791
Tác giả CN Hán Văn Trí
Nhan đề Phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm tại Ninh Thuận / Hán Văn Trí; Lê Chí Công: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 73 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Phát triển sản phẩm
Thuật ngữ chủ đề Du lịch
Tác giả(bs) CN Lê Chí Công: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007091
000 00000nam#a2200000ui#4500
00194018
00216
0047B8A5E6E-2715-4A0E-99F1-261E30DFE320
005201810091612
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181009161304|bvanpth|y20181009160753|zvanpth
082 |a338.4791|bH 105 Tr
100 |aHán Văn Trí
245 |aPhát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm tại Ninh Thuận / |cHán Văn Trí; Lê Chí Công: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a73 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |xPhát triển sản phẩm
650 |aDu lịch
700|aLê Chí Công: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007091
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007091 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.4791 H 105 Tr Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét