Luận văn, luận án
331.1 Ng 527 H
Đánh giá hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên /
DDC 331.1
Tác giả CN Nguyễn Công Hải
Nhan đề Đánh giá hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên / Nguyễn Công Hải; Hồ Huy Tựu, Nguyễn Thị Nga: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 116 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Lao động-Kinh tế xã hội
Tác giả(bs) CN Hồ Huy Tựu: GVHD
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Nga: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007052
000 00000nam#a2200000ui#4500
00192551
00216
004902FA741-7957-4E94-BC59-A3B6E6DD322F
005201808071502
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180807150221|zvanpth
082 |a331.1|bNg 527 H
100 |aNguyễn Công Hải
245 |aĐánh giá hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên / |cNguyễn Công Hải; Hồ Huy Tựu, Nguyễn Thị Nga: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a116 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aLao động|xKinh tế xã hội
700 |aHồ Huy Tựu: GVHD
700 |aNguyễn Thị Nga: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007052
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007052 Kho tham khảo (SDH cũ) 331.1 Ng 527 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét