Luận văn, luận án
331.1 Ng 527 H
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm phi nông nghiệp của hộ gia đình nông thôn huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An /
DDC 331.1
Tác giả CN Nguyễn Thị Hải Huyền
Nhan đề Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm phi nông nghiệp của hộ gia đình nông thôn huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An / Nguyễn Thị Hải Huyền; Phạm Hồng Mạnh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 66 tr. : phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Lao động-Kinh tế xã hội
Tác giả(bs) CN Phạm Hồng Mạnh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007051
000 00000nam a2200000 4500
00192550
00216
004D163085E-BC70-41C5-AEC6-50594D8F8150
005201808071129
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180807112930|bvanpth|y20180807112902|zvanpth
082 |a331.1|bNg 527 H
100 |aNguyễn Thị Hải Huyền
245 |aPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm phi nông nghiệp của hộ gia đình nông thôn huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An / |cNguyễn Thị Hải Huyền; Phạm Hồng Mạnh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2017
300 |a66 tr. : |bphụ lục ; |c27 cm
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aLao động|xKinh tế xã hội
700 |aPhạm Hồng Mạnh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007051
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007051 Kho tham khảo (SDH cũ) 331.1 Ng 527 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét