Báo, tạp chí
696
Quy hoạch /
DDC 696
Nhan đề Quy hoạch / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bộ Xây dựng
Kỳ phát hành Hàng quý
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
Vốn tư liệu
Từ đến
Đã nhậnSố 88 năm 2017
Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00192547
0022
00415A36332-05F8-4B96-8EC8-FAAAB6BED134
005201812261540
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181226154150|boanhntk|c20180806105419|dnguyenloi|y20180806104149|znguyenloi
082 |a696
245 |aQuy hoạch / |cBộ Xây dựng
260 |aHà Nội : |bBộ Xây dựng
310|aHàng quý
852|aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/690_xaydung/quyhoach/2017/so89_90_2017/page_001.jpg
890|c2

Không tìm thấy biểu ghi nào

Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện Trung tâm

Từ: 01/03/2017 đến: 01/03/2018

10 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

Số tạp chíNgày xuất bảnMô tả tình trạngMã vạch
Số 93 201801/09/2017Đã về
Số 91 + 92 201701/06/2017Đã về
Số 89 + 90 201701/03/2017Đã về

Xem chi tiết

Nhận xét