Luận văn, luận án
338.16 Ph 104 D
Phân tích hiệu quả kinh tế của nghề trồng lúa tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên /
DDC 338.16
Tác giả CN Phạm Thị Kiều Diễm
Nhan đề Phân tích hiệu quả kinh tế của nghề trồng lúa tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên / Phạm Thị Kiều Diễm; Lê Kim Long: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 88 tr. : bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế nông nghiệp-Hiệu quả
Tác giả(bs) CN Lê Kim Long: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007048
000 00000nam#a2200000ui#4500
00192546
00216
0040F2DEBEF-AE57-4376-B0C9-31E478ED4BCE
005201808021650
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180802165012|zvanpth
082 |a338.16|bPh 104 D
100 |aPhạm Thị Kiều Diễm
245 |aPhân tích hiệu quả kinh tế của nghề trồng lúa tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên / |cPhạm Thị Kiều Diễm; Lê Kim Long: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a88 tr. : |bbảng biểu ; |c27 cm
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aKinh tế nông nghiệp|xHiệu quả
700 |aLê Kim Long: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007048
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007048 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.16 Ph 104 D Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét