Luận văn, luận án
332.7 Ng 527 Y
Phân tích hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chi nhánh Nghệ An /
DDC 332.7
Tác giả CN Nguyễn Đình Như Ý
Nhan đề Phân tích hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chi nhánh Nghệ An / Nguyễn Đình Như Ý; Võ Văn Cần: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 80 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Tín dụng ngân hàng
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng và hoạt động ngân hàng
Tác giả(bs) CN Võ Văn Cần: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007046
000 00000nam#a2200000ui#4500
00192544
00216
00443193586-0D07-4722-B5E0-567DCE7CE903
005201808021640
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180802164056|zvanpth
082 |a332.7|bNg 527 Y
100 |aNguyễn Đình Như Ý
245 |aPhân tích hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chi nhánh Nghệ An / |cNguyễn Đình Như Ý; Võ Văn Cần: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a80 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aTín dụng ngân hàng
650 |aNgân hàng và hoạt động ngân hàng
700 |aVõ Văn Cần: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007046
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007046 Kho tham khảo (SDH cũ) 332.7 Ng 527 Y Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét