Luận văn, luận án
332.7 Đ 108 Y
Đánh giá hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận /
DDC 332.7
Tác giả CN Đào Thị Như Ý
Nhan đề Đánh giá hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận / Đào Thị Như Ý; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 65 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Tín dụng ngân hàng
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng và hoạt động ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007045
000 00000nam#a2200000ui#4500
00192543
00216
004BAD05403-EA73-49A3-B3FC-8510BCDB4BBE
005201808021635
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180802163529|zvanpth
082 |a332.7|bĐ 108 Y
100 |aĐào Thị Như Ý
245 |aĐánh giá hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận / |cĐào Thị Như Ý; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a65 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aTín dụng ngân hàng
650 |aNgân hàng và hoạt động ngân hàng
700 |aNguyễn Văn Ngọc: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007045
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007045 Kho tham khảo (SDH cũ) 332.7 Đ 108 Y Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét