Luận văn, luận án
658.3 D 561 Đ
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh /
DDC 658.3
Tác giả CN Dương Văn Đản
Nhan đề Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh /Dương Văn Đản; Đỗ Thị Thanh Vinh, Đinh Văn Tới: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 127 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
Tác giả(bs) CN Đinh Văn Tới: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007044
000 00000nam#a2200000ui#4500
00192542
00216
0044BB8EF16-5119-4D51-B9AA-E8284D33DED3
005201808021631
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180802163148|bvanpth|y20180802163127|zvanpth
082 |a658.3|bD 561 Đ
100 |aDương Văn Đản
245 |aĐào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh /|cDương Văn Đản; Đỗ Thị Thanh Vinh, Đinh Văn Tới: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a127 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
700 |aĐỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
700|aĐinh Văn Tới: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007044
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007044 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.3 D 561 Đ Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét