Luận văn, luận án
658.3 H 450 Th
Phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công tỉnh Tiền Giang /
DDC 658.3
Tác giả CN Hồ Bích Thủy
Nhan đề Phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công tỉnh Tiền Giang /Hồ Bích Thủy; Phan Thị Xuân Hương: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 108 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Tác giả(bs) CN Phan Thị Xuân Hương: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007043
000 00000nam#a2200000ui#4500
00192541
00216
004DCBD7DF6-3F95-4DEB-A115-9A6702F4A472
005201808021628
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180802162847|zvanpth
082 |a658.3|bH 450 Th
100 |aHồ Bích Thủy
245 |aPhát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công tỉnh Tiền Giang /|cHồ Bích Thủy; Phan Thị Xuân Hương: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a108 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
700 |aPhan Thị Xuân Hương: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007043
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007043 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.3 H 450 Th Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét