Luận văn, luận án
658 V 300 Ng
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Taxi Mai Linh Nghệ An /
DDC 658
Tác giả CN Vi Văn Ngọc
Nhan đề Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Taxi Mai Linh Nghệ An / Vi Văn Ngọc; Tô Thị Hiền Vinh, Lê Hồng Lam: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 86 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh-Năng lực cạnh tranh
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Lam: GVHD
Tác giả(bs) CN Tô Thị Hiền Vinh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007042
000 00000nam#a2200000ui#4500
00192540
00216
0047CFEEE3F-6EEA-4D4F-9AD1-1BD61EB5C1D2
005201808021012
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180802101306|zvanpth
082 |a658|bV 300 Ng
100 |aVi Văn Ngọc
245 |aNâng cao năng lực cạnh tranh cho Taxi Mai Linh Nghệ An / |cVi Văn Ngọc; Tô Thị Hiền Vinh, Lê Hồng Lam: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a86 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị kinh doanh|xNăng lực cạnh tranh
700 |aLê Hồng Lam: GVHD
700 |aTô Thị Hiền Vinh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007042
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007042 Kho tham khảo (SDH cũ) 658 V 300 Ng Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét